Cenevre Ziyareti / Eylül

P&G organizasyonunda gerçekleşen bir değişiklikle Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa-Kafkasya ve Afrika
Bölgesinden ayrılıp Batı Avrupa Bölgesinde yer almaya başlamıştır. Bu yapısal değişiklikle P&G
Türkiye Yönetimi, periyodik olarak her yıl düzenlenen ancak Büyük Avrupa olarak ilk kez düzenlenen
P&G Avrupa Direktörler Toplantısı’na katıldı.
Hedef Gıda toplantıya “Örnek Disbribütör’ olarak davet edildi. P&G Yönetiminin, organizasyonu, iş
yapış modeli ve yetkinlikleri ile kendilerini en iyi temsil edeceklerini düşündükleri Hedef Gıda,
toplantıya 3 yöneticisi ile katıldı. İlk kez bir Türk distribütörü olarak bu toplantıya katılmak Hedef
Gıda için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Toplantı ayrıca, P&G Türkiye için distribütörlerinin
gelişimini göstermek adına çok olumlu bir fırsat yaratmıştır.
30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşen bu toplantıda Hedef Gıda’yı Genel Müdür
Çetin Yılmaz, Finans Danışmanı Serra Ulusoy ve Ticari Pazarlama Direktörü Banu Aktuğ temsil etti.
Türkiye’nin neden distribütörlük sistemine ihtiyaç duyduğu ve Hedef Gıda’nın bu gereksinimleri nasıl
karşıladığının anlatılması ile başlayan sunum, dijitalleşme projelerinin detayları ve bu projelerinin
getirilerinin anlatılması ile tamamlandı. Başka ürünlerin/kategorilerin dağıtımı ve farklı ülkelerde
distribütörlük yapma planlarının sorulması, katılımcıların Hedef Gıda’nın yetkinliklerinden ne kadar
etkilendiklerinin bir göstergesiydi.
Hedef Gıda Genel Müdür’ü Sayın Çetin Yılmaz’ın gelen soruları cevaplandırmasıyla birlikte sunum
sona ermiş oldu. Toplantı sonunda, salondaki tüm üst düzey yöneticilerin coşkulu alkışı, P&G Avrupa
Satış Başkan Yardımcısı Rolland Provencal, P&G Türkiye ve Kafkasya Satış Direktörü Celal Artüz ve
P&G Türkçe Distribütör Operasyonları Direktör Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu’nun gerek yazılı
gerekse de sözlü tebrikleri Hedef Gıda ve Grubumuz adına alabileceğimiz en güzel sonuçtu.
Ortaya çıkan güzel tablo nedeniyle Genel Müdürü’müz Çetin Yılmaz, bu gurur tablosunun ortaya
çıkmasına sağladıkları katkı için P&G Takım Lideri Armağan Sünerli’ye, Serra Ulusoy’a, Banu Aktuğ’a
ve emeği geçen tüm şirket çalışanlarımız ile P&G Türkiye Yöneticilerine teşekkür etti.

HEDEF BÜLTEN

GAZETE HEDEF

Basın Bültenleri